Natuur

Natuur

La Villonnière b&b ligt in een heel landelijk gebied. Om ons huis zijn veel planten en dieren te bewonderen, zoals te zien is op de pagina over onze tuin. Bij ons vandaan wandel je zo tussen de velden en weilanden met koeien door de bossen in. 

Parc National Brenne

La Villonnière b&b ligt in het Parc National Brenne, een prachtig beschermd natuurgebied met meer dan 3000 meren. Het is een feest voor vis- en vogelliefhebbers. Een paradijs voor zeldzame soorten planten en dieren. In het noorden zorgen plassen, weilanden, heidevelden en bossen voor een uniek landschap dat zich uitstrekt over een grote vlakte van 15 km bij 30 km: de Brenne van de meren. Golvende bossen bedekt met kreupelhout en kleine velden, allemaal begrensd door verzonken paden, bezetten het zuiden en  westen. De Creuse en de Anglin hebben gebeeldhouwde valleien die hier en daar begrensd zijn door steile kliffen. De meren zijn niet natuurlijk, maar ze hebben een uitzonderlijk interessante en complementaire natuurlijke omgeving gecreëerd waar een overvloed aan planten en dieren leven. Je kan de Brenne wandelend, per fiets, te paard of met een kano ontdekken. Van de 69 wandelroutes komt er één langs ons huis.

parc-naturel-brenne.fr

Vogels in de Brenne

Internationaal vanwege de biodiversiteit en diversiteit aan vogelsoorten kunt u in De Brenne zo’n driekwart van de ruim 365 vogelsoorten aantreffen die in Frankrijk worden beschermd. In elk seizoen valt er voor een ieder veel te beleven en te genieten van de enorme vogelrijkdom in dit gebied.

Tijdens het broedseizoen treft u alleen al zo’n 116 verschillende soorten vogels aan waaronder de Purperreiger, Grote en Kleine Zilverreigers, Geoorde Fuut (maar ook de gewone Fuut) en Witwangstern. Ook roofvogels zoals de Bruine en Blauwe Kiekendief, Torenvalk maar ook de supersnelle Boomvalk kunt u aantreffen. De Dwergarend maar ook de Wespendief voelt zich hier thuis. Deze fraaie roofvogel overwintert in het midden van Afrika, maar keert elk jaar terug naar midden- en noord Europa om er te broeden.

Met een beetje geluk kunt u ook nog een kleine, blauwe, vogel zien, die met een enorme snelheid over het wateroppervlak scheert: de IJsvogel. Fraaie eenden zoals de Zomertaling en de Krooneend behoren eveneens tot de ‘vaste inventaris’ van dit gebied. In de natte weilanden in de omgeving broeden.  Wulpen, Rietgorzen, Boomleeuwerikken, die zingen alsof het een lieve lust is. Maar ook de, in Europa steeds zeldzamer wordende, Waterrietzanger treft u hier aan.

Tijdens de voor- en najaarstrek wordt De Brenne bezocht door duizenden steltlopers zoals, Kieviten, Grutto’s, Kemphanen en allerlei soorten plevieren. Dit fraaie merengebied ligt ook op de trekroute van de duizenden Kraanvogels, onderweg naar hun overwinteringsgebieden in het zuiden van Europa.

Tijdens de winter verblijven er ruim 12.000 eenden in De Brenne, waaronder vele Wintertalingen en Witoogeenden. Ook Zaagbekken verblijven graag in dit gebied. De laatste paar jaar is ook de Zeearend een vaste gast geworden gedurende de winter. Deze enorme vogel, met een vleugelspanwijdte van ruim 2,5 meter, wordt ook wel ‘de vliegende deur’ genoemd.

Zoogdieren in de Brenne

Een van de kenmerken van het park Brenne is de aanwezigheid van zeer grote populaties grote zoogdieren (herten, reeën, wilde zwijnen). Tot op heden zijn 27 beschermde soorten geïdentificeerd van de 68 in Frankrijk. Specifieke onderzoeken hebben het mogelijk gemaakt om 22 soorten vleermuizen te identificeren. Soorten zoals de Genetkat en de relmuis of Zevenslaper (die 7 maanden een winterslaap houdt), de Pyrenese woelmuis zijn ook waarneembaar, terwijl de otter en de bever terugkeren naar het park. 

Wat betreft microzoogdieren, zoals de amfibische veldmuis, deze zijn nog zeer weinig bekend. Verder zijn er ook reptielen, amfibieën, vissen en insecten (62 soorten libellen en waterjuffers en bedreigde vlinders als Gentiaanblauwtje, Grote vuurvlinder, Moerasparelmoervlinder, Bosrandspinner) te bewonderen.

Arboretum de la Sedelle

Een bijzondere tuin om te bezoeken is de Arboretum de la Sedelle in Crozant. De in 1987 aangekochte verwilderde vallei werd omgetoverd tot een bezoekwaardige tuin volgens de principes van “tuin in beweging”: “doe zo veel mogelijk mét, zo weinig mogelijk tégen”. Phillippe en Nell Wanty creeerden een tuin met meer dan 400 bomen- en struikensoorten.

Golvend gesnoeide heggen omzomen een grasveldje

De tuin is open voor bezoek van Mei tot Oktober. In de eerste en laatste maand wordt er ook een tuinbeurs georganiseerd. 

ARBORETUM DE LA SEDELLE – website
2 Villejoint 
23160 CROZANT